Antologie

ZAPRASZAM PAŃSTWA DO ZAPOZNANIA SIĘ Z ANTOLOGIAMI, W KTÓRYCH OD 2013R. PUBLIKOWANA BYŁA MOJA TWÓRCZOŚĆ POETYCKA.


ANTOLOGIE POLSKIE

Almanachy pokonkursowe (2016-2017-2018) O Szczecińską Metaforę są zbiorami wierszy laureatów I i II edycji konkursu im. Józefa Bursewicza, którego głównym organizatorem był Związek Literatów Polskich Oddział Szczecin. Konkurs odbył się w ramach I i II Zachodniopomorskiej Wiosny Poezji.


Pokonkursowa antologia Ze starej skrzyni wydana przez Regionalne Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne w Policach. W zbiorze tym ukazały się wiersze i opowiadania wszystkich uczestników 12 edycji konkursu im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego.

Życie Kształtami Słów Pisane – zbiór twórczości niemal 70 autorów z całej Polski, dedykowana pamięci Krzysztofa Lasoty. Publikacja wydana z inicjatywy Tomasza Michała Jeki, założyciela grupy literackiej Kształty Słów. Inspiracją do niniejszej książki był utwórCztery Pory Roku Vivaldiego. 

Antologia Przepływający świat słowa, ZLP O.Szczecin, 2017

Przepływający świat słowa to antologia poezji i prozy Związku Literatów Polskich Oddział w Szczecinie oraz środowiska literackiego z nim współdziałającego. W wydanym tomie poetycko-prozatorskim znajdują się wybrane utwory autorów należących (formalnie i nieformalnie) do ZLP w Szczecinie, jak również do Regionalnego Stowarzyszenia Literacko-Artystycznego w Policach, Grupy Literacko-Artystycznej, Magazyn Kulturalny Horyzont i Wojskowej Grupy Literackiej In Aeternum z Klubu 12. Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej. Wspólnym mianownikiem koegzystencji tych niezależnych konstelacji literacko-artystycznych jest szeroko pojęta literatura oraz aktywne działania w ramach cyklicznych projektów: „Szczecińska i Zachodniopomorska Wiosna Poezji” oraz serie wydawnicze promujące literaturę współczesną w Szczecinie, w regionie Pomorza Zachodniego i w Polsce, a nawet poza jej granicmi.

( fragment ze wstępu Słowo o Antologii…Przepływający świat słowa…) – opis ze strony ZLP Oddział Szczecin 

Miłość w czasach fejskultury to antologia wierszy miłosnych pisanych językiem internetu.  Pomysłodawczynią jest Kaja Kowalewska.


ANTOLOGIE ZAGRANICZNE

Kilka słów o antologiach FM

FM wydawane są cyklicznie cztery razy do roku, przez wydawnictwo Avenue U Publications.Nazwy antologii związane są odpowiednio z porą roku, w której zostaje opublikowana – FM Spring (wiosna), FM Summer (lato), FM Autumn (jesień) oraz FM Winter (zima).  Książki wydawnictwa można zakupić na stronie http://www.amazon.com

Kilka słów o antologiach The Year of The Poet

Seria wydawana jest od 2014r. przez amerykańskie Wydawnictwo InnerChild Press pod redakcją Williama St. Petersa wydawcy, poety oraz prezentera radiowego . Cykl publikowany jest tematycznie co miesiąc, zaś każdej serii towarzyszy dana symbolika związana z naturą, m.in.: kamienie, kwiaty, a kończąc na ptakach. W cyklu The Year of The Poet zamieszczana jest poezja poetów prawie z całego świata, również z Polski. Książki nabyć można bezpośrednio na stronie wydawnictwa http://www.innerchildpress.com w zakładce The Year of The Poet.


INNE

 On Life’s Path  zbiór wierszy oraz prozy polskich autorów tworzących zarówno w Polsce jak i na obczyźnie. Inicjatorkami niniejszej książki są poetki Danuta Blaszak oraz Anna Maria Mickiewicz. Książka jest kolejną częścią z serii Contemporary Writers of Poland i w całości wydana w języku angielskim.

Książka Kosmos literatów przedstawia kierunki i grupy literackie, które związane są z Miastem Literatów. Prezentuje również współczesnych autorów oraz ich twórczość.