O mnie

ja

Anna Jakubczak  – szczecinianka z urodzenia. Poetka, prozatorka, publicystka, redaktor naczelna Magazynu Kulturalnego Horyzont oraz współorganizatorka spotkań autorskich w Książnicy Pomorskiej. Studentka dziennikarstwa i zarządzania mediami oraz studiów pisarskich na Uniwersytecie Szczecińskim.

Współpracuje ze Związkiem Literatów Polskich Oddział Szczecin, Inku Szczecińskim Inkubatorem Kultury, Centrum Kultury Euroregionu Stara Rzeźnia, Sorrento Szczecin, portalem SilesiaYoung, Wydawnictwem Edgard, Gdańskim Wydawnictwem Psychologicznym, Grupą Wydawniczą Helion, Preston Publishing, Wydawnictwem Amaltea oraz Axis Mundi. Z zawodu dziennikarz oraz specjalista ds. wizerunku i mediów społecznościowych.

Swoją twórczość publikowała w wielu antologiach zarówno w Polsce i za granicą. Była autorką w cyklu poetyckim The Year of The Poet, wydawanym przez amerykańskie wydawnictwo Inner Child Press, kierowane przez Williama St. Petersa oraz w cyklu FM tworzonym przez Lewisa Crystala i Wydawnictwo Avenue U. Zauważona w I i wyróżniona w II oraz III Ogólnopolskim Konkursie im. Józefa Bursewicza O Złotą Metaforę i Metaforę Niepodległą. Autorka tomu poetyckiego Ars Poetica (Londyn, 2013). W przygotowaniu drugi tom Rozmowy nocą, powieści Wiatr nadziei oraz Wilczyca.