Usługi z zakresu redakcji/korekty – Cennik

 

Usługi redaktorsko-korektorskie – Cennik

  • recenzja książki, produktu, itp. – 60zł
  • wywiad spisywany z nagrania audio – 250zł
  • wywiad video lub pisany – 200zł
  • korekta prac dyplomowych – 15zł za stronę A4
  • redakcja i korekta książki – 20zł za stronę A4