Istotą wspomnień polega na tym, że nic nie przemija.

Elias Canetti

 

Piątek wieczór. Najpierw chwilowy przystanek przy głównym wejściu na uroczyste odsłonięcie wierszaSłuchając Bacha Andrzeja Dzierżanowskiego. Pada kilka słów o poecie z ust Prezesa szczecińskiego ZLP Leszka Dembka. Chwilę  poświęca się również zmarłemu niedawno artyście, człowiekowi pióra, a przede wszystkim przyjacielowi Zbigniewowi Szyrwielowi, jeszcze kilka podziękowań i zaraz kierujemy się do celu.  Meritum dzisiejszego spotkania.

17.10 wjeżdżamy windą na trzecie piętro Książnicy Pomorskiej. Towarzyszy nam lekkie podekscytowanie, a zarazem niezmierzona ciekawość, w końcu niecodziennie pojawiają się na rynku wydawniczym wznowienia tomików, zwłaszcza poetów szczecińskich. Krótka rozmowa, trochę śmiechu, żartobliwie między wersami nadzieja, że winda nie zatnie się pomiędzy piętrami.

 

Jest. Udało się, docieramy do celu. Przed nami rozpościerają się drzwi do Sali im. Stefana Flukowskiego, a w środku oprócz Róży Czerniawskiej-Karcz zapraszającej wszystkich przybyłych na kawę, witają nas również zbiory i pamiątki po w/w Stefanie Flukowskim, pięknie nakryty stół z ciastkami i ciepłymi napojami, wallscrolle TVP 3, Urzędu Miasta Szczecin oraz ZLP Oddział Szczecin, no i oczywiście sprawca całego zamieszania, czyli wznowiony tom wierszy Józefa BursewiczaKroki we mgle, rozłożony na stole w kopiach kilkunastu. Jak dowiadujemy się na początku od prezesa Leszka Dembka tom został wydany w nowej serii wydawniczej ZLP Szczecin pt. WZNOWIENIA,– „mającej na celu przypomnienie pisarzy, którzy parali się literaturą w naszym mieście po 1945 roku.”

 

Zajmujemy miejsca.  Popijamy kawę, gdzieś z tyłu ktoś podgryza ciastka, a obok nas toczy się cicha dyskusja o twórczości Bursewicza.  Fotografowie już szykują aparty, a kamerzysta z TVP 3 kieruje kamerę w kierunku prowadzących. Spotkanie zaczyna się w blasku fleszy.  Jolanta Liskowacka przedstawia przybyłych gości,  kilka słów wstępu poświęca poecie.

Następnie mikrofon trafia w ręce Leszka Dembka, który mówi o potrzebie przypominania współczesnym czytelnikom twórczości zapomnianych artystów regionu, a zwłaszcza kultywowania ich sylwetek u młodych adeptów sztuk wszelakich. Przedstawiona zostaje pełna biografia Bursewicza i szeroka gama jego twórczości od wierszy po audycje radiowe.

Stanisław Heropolitański, swoim mocnym głosem  oddaje głębie ukrytej poezji, czyta kilka wierszy ze wznowionego tomu poety. Największe wrażenie robi na nas wiersz Melodia dedykowany żonie Bożenie,  lekki zwiewny liryk w klimatach jesiennych, zaś Jolanta Liskowacka zwraca uwagę, aby szczególnie przysłuchać się interpretacji wiersza Przyjście, ponieważ pod koniec spotkania zostanie on przedstawiony w całkiem odmiennej wersji.

Marek Sztark, animator kultury, dzieli się wspomnieniem o pracy magisterskiej – Próba monografii poświęconej Bursewiczowi,  którą podczas studiów w latach 80-tych pisał pod kierunkiem prof. Erazma Kuźmy. W stronę Marka Sztarka należy kierować szczególne słowa uznania, ponieważ uporządkował nie tylko bogatą kolekcję wierszy Bursewicza, których doliczył się, aż 687 i które były dla niego niekiedy niezwykłym wyzwaniem – zważając na to, iż poeta pisał drobnym, niewyraźnym pismem  na wszystkim, począwszy od serwetek, po bibułki i paczki po papierosach; ale co najważniejsze wszystkie uporządkowane i zebrane materiały zindeksował, co jak sam przyznał, zajęło mu, aż 600 stron maszynopisu.

O Bursewiczu wspominał również poeta, przyjaciel  i członek działającej prężnie w drugiej połowie lat 50-tych szczecińskiej grupie Metafora (powstała w 1955 r., rok później ogłoszono Manifest poetycki) Janusz Krzymiński, w której inicjatorem był wspominany już Bursewicz, przez przyjaciół nazywany „Żosek”. Sztark wspomina również o  kształtowaniu się u poety własnego stylu, o czym świadczy wznowiony tomik „Kroki we mgle”.

Józef Bursewicz należał do osób odważnych, nie tylko z uwagi na czas, w którym przyszło mu żyć i tworzyć, ale też na podejmowane tematy i szukanie „nowego” w przestrzeni poezji, w której odnalazł nową formułę i nazwał „loguga” (konwekcję quasi barokowego konceptu), chociaż jej nie rozwinął.          W tym miejscu Jolanta Liskowacka recytuje wiersz „Sklep” ironiczny liryk, który w groteskowy sposób opisuje ówczesne realia pustych półek sklepowych.

Swój czas refleksji ma również syn Józefa Bursewicza, Szymon Bursewicz, opowiadający o życiu rodzinnym, spotkaniach towarzyskich w ich domu  z przyjaciółmi ojca ze środowiska artystycznego, czy anegdotach z lat świetności szczecińskiego Klubu 13 Muz.

 Nadchodzi podsumowanie spotkania po prawie dwóch godzinach opowiadań, żarliwych dyskusji o życiu i twórczości poety. Jako wisienka na torcie zostaje przypomniany koncert Słowa Wiosną Dźwięczą Głośno…w Szczecinie, który odbył się na Różance w ramach I Zachodniopomorskiej Wiosny Poezji oraz wykonanie przez Krzysztofa Kaczmarka rapowej wersji wiersza Józefa Bursewicza Przyjście do muzyki Arkadiusza Klusia i Marcina Styborskiego.

A my? Wychodzimy z Sali zainspirowane, nakarmione poetycko, ale wciąż głodne i zaciekawione kolejnych wrażeń z rozwijającą się serią Wznowienia i towarzyszącym im spotkaniom. Drzwi windy otwierają się, za szybą widać już noc i puste podwórko na tyłach Książnicy Pomorskiej. Relacjonując swoje wrażenia ze spotkania, śmiejemy się i znów między wersami mając nadzieję, że i tym razem winda nie zatrzyma się pomiędzy piętrami.

 

 

Anna Jakubczak vel RattyAdalan

Fotografie: Robert Florczyk, Małgorzata Hrycaj

RSS
Facebook
Facebook
Twitter
Visit Us
PINTEREST
LinkedIn
INSTAGRAM
Share: